Nye sætninger

  • Niels Frank & P.Aa.Brandt (red.): Nye sætninger
  • 131 sider, 50 kr.
  • ISBN 87-90491-63-7
  • Køb

Nye sætninger er andet nummer af Forfatterskolens skriftserie, Legenda. Nummeret beskæftiger sig med den amerikanske sprogdigtning, der opstod i 1970’erne, og som er beslægtet med den danske systemdigtning.

Sprogdigtningen bliver introduceret af Niels Frank og Per Aage Brandt, der også er redaktører af Legenda. Derudover indeholder nummeret artikler og essays af de vigtigste sprogdigtere, flankeret af to interviews med digterne Michael Palmer og Lyn Hejinian, som Forfatterskolen mødte på en studietur til San Francisco i 1999.

Uddrag

“Jeg tænker på dig – på engelsk – så tit og fortjent og dermed ønsket, en almindelig praksis, og tænker fortsat på dig, du som siden elisabethanerne – bortset fra Sterne og Joyce – i den grad har trolovet sproget med forestillingsevnen, og på Melville, om hvis Mardi kritikerne skrev i 1849: “et omstændeligt, kludret værk af uvis betydning eller ingen betydning overhovedet. Et miskmask … En historie uden fremdrift, uden proportion, uden slutning … uden mening! En ufordøjet masse af usammenhængende metafysik.” Ingen er mindre skødesløs end du, gør vanskelighederne mindre, selv om du er pakket godt ind i grammatik, i hvilken man almindeligvis skelner mellem syntaks og bøjningslære, hvoraf den sidste tager sig af ordenes bøjninger – bøjninger, der er rettet mod sproget selv er: en indadbøjning. Valgene er altid blevet formet og udført indefra. At vide er rigtigt og at vide er forkert. At glide er, eller kunne være, at nærme sig dig. (…)”

Lyn Hejinian: “Hvis det skrevne er skrift”

Til toppen