Historie

Forfatterskolen er en anerkendt SU-berettiget kunstskole på linje med andre videregående kreative uddannelser så som Filmskolen, kunstakademierne og musikkonservatorierne. Skolen blev grundlagt i 1987 af Poul Borum, Per Aage Brandt og Ulla Ryum under ydmyge forhold. Undervisningen fandt sted først privat, senere i lejede lokaler på Kunstakademiet i København. Pladsforholdene var meget trange, således i en årrække, hvor skolen havde til huse i en halvanden værelses lejlighed (40 m2) på Christianshavn. Skolens økonomiske stilling var i denne periode meget uafklaret, da den afhang af en bevilling fra Tipsmidlerne, som der skulle søges om hvert år. Ledelsens og lærernes løn- og arbejdsforhold var improviserede.

Forfatterskolen kom pr. 1. januar 2004 på finansloven og blev dermed også formelt og økonomisk sidestillet med de andre kunstskoler. Samtidig flyttede Forfatterskolen til nye og større lokaler i tilknytning til Kunstakademiet i København. Disse lokaler har givet undervisning såvel som administration gode forhold, foruden mulighed for afholdelse af offentligt tilgængelige arrangementer. Skolens bibliotek, der fortrinsvis består af donationer fra Poul Borum og Ulla Ryum har fået indpas på en måde, så det er direkte tilgængeligt for undervisningen.

Forfatterskolens eksistensgrundlag

Poul Borum, Per Aage Brandt og Ulla Ryum var ikke alene om initiativet til Forfatterskolen. Med sig havde de en kreds af forfattere, der den 28. januar 1987 oprettede Foreningen for Forfatterskolen, FOFU. Foreningen udvides løbende med nye medlemmer blandt danske forfattere og har tre pladser i Forfatterskolens bestyrelse.

FOFUs vedtægter udgør Forfatterskolens afsæt og lyder således: “Det er foreningens formål at skabe betingelser for en forfatteruddannelse baseret på

  1. Litterær, skriveteknisk kunnen
  2. Alment kendskab til litteratur, også inden for andre sprogområder og perioder
  3. Almen æstetisk debat, herunder en dialog med de øvrige kunstarter og erkendelsesområder
  4. Introduktion til og arbejde med alle litterære genrer og virkefelter, heriblandt også oversættelse, samt
  5. Praktisk kendskab til forfatteres vilkår og arbejdsforhold.

Udgangspunktet er en overbevisning om, at forfattere på lige fod med andre kunstnere bør have mulighed for at modtage en organiseret uddannelse af deres talent.

Undervisningen tilrettelægges ud fra hensyn til elevernes forudsætninger og behov uden at skulle fremme særlige kultur- og litteraturpolitiske retninger og hensigter. Undervisningen forsøger at virke så bredt som muligt inden for alle litteraturens områder og i forhold til litterær stil og smag.”

Til toppen