Undervisning

Som studerende på Forfatterskolen skal man forvente sig en undervisning, hvor der er lagt stor vægt på selvstændighed og deltagelse.

Den vigtigste del af undervisningen, tekstlæsningen, foregår om formiddagen ved skolens faste lærere og fokuserer på de studerendes egne skønlitterære arbejder.

Eftermiddagsundervisningen, som ofte foregår ved indbudte gæstelærere, kan fx være inspirationsforløb om skønlitterære emner, forløb om skriveteknik, forfattermøder og forløb om emner fra andre kunstarter eller erkendelsesområder. Denne undervisning sigter både mod aktualitet og mod en generel udvidelse af de studerendes (og for så vidt lærernes) videns- og refleksionsrum. Den planlægges forud for hvert semester på et fællesmøde med alle studerende og lærere. Her er det vigtigt, at man selv er med til at præge det kommende semesters indhold ud fra egne interesser. Også i de enkelte timer er det manges erfaring, at jo mere de direkte involverer sig i undervisningens indhold, jo mere får de ud af deres tid på skolen.

Årlig og ugentlig rytme

Skoleåret starter først i september med den årlige introduktionstur til Hald Hovedgaard ved Viborg, hvor der læses tekster af alle studerende. Efterårssemestret løber så frem til jul, hvorefter der er skrivefri i januar, og forårssemestret starter i februar og slutter midt i juni. Den årlige studietur ligger i løbet af foråret.

Almindelige undervisningsdage er mandag og tirsdag og nogle uger også onsdag i dagtimerne kl. 9-16, hvor der er mødepligt. Herudover kan der være fx læsegruppemøder på andre dage, aftenarrangementer og måske seminarer i weekenderne, og forberedelsesmængden kan i visse perioder være omfattende. Det kan derfor ikke tilrådes at have for meget erhvervsarbejde ved siden af studiet.

Tekstlæsning

Læsningen af de studerendes tekster foregår på tre forskellige måder.

Central er formiddagens tekstlæsning i plenum ud fra prima vista-princippet, som har været gældende fra Forfatterskolens begyndelse. Her får man som studerende et indtryk af, hvordan andre umiddelbart læser og reagerer på ens tekster, og bliver bedre til at læse både andre og sig selv. Alle studerende har tre af disse tekstlæsninger pr. år.

Herudover læses der tekster i mindre læsegrupper, hver af disse ledet af en af skolens faste lærere og med 3-4 studerende i hver, hvor teksterne oftest er blevet læst i forvejen, og hvor der kan læses længere manuskripter.

Endelig har skolen fra 2016 indført en såkaldt mentorordning, som giver de studerende på anden årgang mulighed for samtaler med en mentor efter eget valg, oftest en anden forfatter. Mentorsamtalerne ligger gerne i løbet af foråret. Det er en mulighed for en læsning uden for skolens normale institutionelle rammer, for så vidt en klassisk vej for kommende forfattere.

Til toppen