Særlige retningslinjer

Forfatterskolen har valgt at formulere nogle retningslinjer angående tre særlige mulige problemområder: sexchikane og mobning, vold og voldelig adfærd, og alkohol. Vi opfatter først og fremmest disse retningslinjer som præventive, men de kan også fungere som rettesnore for handling i tilfælde af enkeltsager.

Sexchikane og mobning

Forfatterskolen har en nultolerancepolitik over for sexchikane og mobning. Det betyder selvfølgelig, at sexchikane og mobning ikke tolereres på skolen, men også, at vi tager sexchikane og mobning alvorligt, sådan at alle studerende og medarbejdere på skolen véd, at vi ikke vil tolerere disse adfærdsformer.

Sexchikane og mobning betragtes under et, fordi de ofte vurderes parallelt i juridiske sammenhænge. Hermed er det også tydeliggjort, at hvad sexchikane angår, er det chikanen, der er det afgørende. I sexchikane anvendes seksualiteten som et middel til at intimidere eller nedgøre andre, chikanen kan have seksuel tilnærmelse som mål, men er chikane også selv om den ikke har det. Med sexchikane tænkes dermed ikke kun på direkte fysiske overgreb, også verbale overgreb, dvs. nedgørende eller udskammende tale, og seksuelt præget pression (fx igennem sms’er, sociale medier mm.) regnes for sexchikane. Fortsatte seksuelle tilnærmelser til en person, som har markeret, at denne adfærd er uønsket, regnes også som pression og dermed sexchikane. Med mobning tænkes især på en fortsat nedgørende og nedværdigende adfærd over for enkeltpersoner.

Studerende eller medarbejdere, som er udsat for eller vidne til sexchikane eller mobning på skolen eller udøvet af personer tilknyttet skolen, bør ikke affinde sig med denne adfærd. Så vidt muligt bør man straks sige fra over for den chikanerende eller mobberen, hvilket formentlig vil være nok til at standse chikanen/mobningen i de fleste tilfælde. Hvis sexchikanen eller mobningen fortsætter, hvis den har forekommet særlig alvorlig, eller hvis det af en eller anden grund har været umuligt at sige direkte fra, bør den medarbejder eller studerende, som har været udsat for eller vidne til sexchikane eller mobning, melde det til rektor, administrator eller skolens bestyrelse (efter eget valg). Det er nu skolens ansvar at igangsætte en procedure for afklaring af sagen, hvor alle implicerede skal høres, og skolen kan eventuelt anvende sanktioner over for den chikanerende/mobberen.

I dokumentet Adfærdspolitik er mere detaljeret beskrevet Forfatterskolens retningslinjer for, hvordan man bør agere i et konkret tilfælde af sexchikane eller mobning, herunder også den procedure, som vil gælde for en konkret sag, og skolens mulige sanktioner.

Vold og voldelig adfærd

På lignende måde har Forfatterskolen en nultolerancepolitik over for vold og voldelig adfærd. Hermed menes igen, at skolen ikke tolererer vold og voldelig adfærd, men også, at vi tager vold og voldelig adfærd alvorligt, sådan at alle studerende og medarbejdere på skolen véd, at vi ikke vil tolerere disse adfærdsformer.

Hvis en medarbejder eller studerende har været udsat for eller vidne til vold og/eller voldelig adfærd på skolen eller udøvet af en person med tilknytning til skolen, bør vedkommende melde det til rektor, administrator eller skolens bestyrelse (efter eget valg). Det er nu skolens ansvar at igangsætte en procedure for afklaring af sagen, hvor alle implicerede skal høres, og skolen kan eventuelt anvende sanktioner over for den voldsudøvende.

I dokumentet Adfærdspolitik er mere detaljeret beskrevet Forfatterskolens retningslinjer for, hvordan man bør agere i et konkret tilfælde af vold eller voldelig adfærd, herunder også den procedure, som vil gælde for en konkret sag, og skolens mulige sanktioner.

Alkohol

Forfatterskolen har en holdning til alkohol- og rusmidler, som skal være med til at sikre, at der på skolen er en bevidsthed om og opmærksomhed på eventuelle problemer blandt medarbejdere og studerende, og at sikre en hurtig indsats over for problemerne. Følgende grundlæggende retningslinjer gælder for alle: 1. Man må ikke være beruset eller påvirket af andre rusmidler i sin arbejds- eller undervisningstid. 2. Alkoholindtag til fester og lignende må ikke have et omfang, der hindrer respektfuld omgang med de øvrige studerende og medarbejdere eller gæster på skolen.

Hvis en medarbejder eller studerende tydeligt og til gene for andre bryder en af disse retningslinjer, bør andre studerende eller medarbejdere melde det til rektor, administrator eller bestyrelsen (efter eget valg), som – i tilfælde af, at det er en akut situation – skal vurdere, om det er nødvendigt at bortvise vedkommende midlertidigt. I tilfælde af mildere, men gentagne brud på retningslinjerne, bør det også meldes til rektor, administrator eller bestyrelsen. I alle tilfælde skal rektor (som ledelsesansvarlig) eller skolens bestyrelsesformand (som kan træde til som midlertidigt ledelsesansvarlig) inden for få dage tage en samtale med vedkommende for bl.a. at klargøre, om der er tale om et muligt misbrugsproblem, som behøver hjælp. Det kan også blive nødvendigt at anvende skolens mulige sanktioner. Grove tilfælde af brud på retningslinjerne for alkohol og rusmidler vil kunne føre til bortvisning, mens der i milde tilfælde kan blive tale om periodisk bortvisning og/eller en advarsel med påmindelse om, at gentagelse vil føre til bortvisning.

Til toppen