Mission

Formål

Forfatterskolen er en selvejende institution som varetager kunstnerisk uddannelse i litteratur på højeste niveau.

Opgaver

Forfatterskolen har til formål, iht. gældende vedtægter, at tilbyde en forfatteruddannelse baseret på litterær, skriveteknisk kunnen. Praksisnær undervisning i tekstlæsning af de studerendes arbejde kvalificeres af undervisning i alment kendskab til litteratur samt introduktion til og arbejde med alle skønlitterære genrer og virkefelter. Orientering i almen æstetisk debat, herunder dialog med de øvrige kunstarter og erkendelsesområder bidrager yderligere til at styrke de studerendes kunstneriske arbejde. Herudover skal praktisk kendskab til forfatteres vilkår og arbejdsforhold understøtte skolens studerende i forhold til deres liv og muligheder efter uddannelsens afslutning. Uddannelsen er toårig.

Mission

Forfatterskolen arbejder som kunstnerisk undervisningsinstitution vedvarende på at skabe og opretholde et både levende og trygt studiemiljø. Som pædagogisk institution er det Forfatterskolens opgave bedst muligt at facilitere de studerendes kunstneriske udvikling. Denne opgave løses i kraft af et hele tiden dobbelt fokus på dels tryghed i det nære studiemiljø, dels udsyn til litterære miljøers mangfoldighed og unikke kunstneriske udtryk og det omgivende samfund i øvrigt.

 

Til toppen