Ansøgning

Ansøgningsfristen for optagelse september 2021 er fredag den 12. februar 2021 kl. 12.

Ansøgninger der kommer med posten den 12. februar anses for rettidigt modtaget. Ansøgninger der ankommer efter dette tidspunkt kommer ikke i betragtning. Ansøgninger kan ikke sendes på mail.

Send ansøgningen til

Forfatterskolen
Peder Skrams Gade 2A, 1.
1054 København K

Information

Der er intet krav om forudgående uddannelse eller beskæftigelse. Der er heller ingen aldersbegrænsning.

Ved optagelsen kan der optages en eller flere norske og svenske elever på baggrund af ansøgning på norsk eller svensk.

Færøske og grønlandske ansøgere kommer i betragtning på baggrund af ansøgning på dansk.

Der kan ikke ansøges med tekst på engelsk.

Undervisningssproget er dansk. Norske og svenske studerende kan skrive på deres modersmål.

 

Om uddannelsesloftet:

Du kan stadig studere på Forfatterskolen, selv om du har en uddannelse i forvejen. Det gælder alle uddannelser, faglig uddannelse, universitetsuddannelse, professionsbachelor mm.

Hvis du i forvejen har en bachelor fra universitetet, kan du efter endt uddannelse på Forfatterskolen stadig gå videre til en kandidatuddannelse.

Du kan også stadig tage en anden uddannelse efter Forfatterskolen. Det gælder alle uddannelser, med én undtagelse:

Den eneste begrænsning gælder de 2-årige erhvervsakademiuddannelser (også kaldet KVU, Korte videregående uddannelser inden for forskellige erhverv):

Du kan godt studere på Forfatterskolen, hvis du i forvejen har en erhvervsakademiuddannelse. Men hvis du har gennemført uddannelsen på Forfatterskolen, kan du for fremtiden ikke gå videre til en erhvervsakademiuddannelse. Læs mere om erhvervsakademiuddannelsen på uddannelsesguiden dk.

Læs mere om begrænsning af dobbeltuddannelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: http:/ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/begransning-af-dobbeltuddannelse.

 

Gebyr

Der skal indbetales et gebyr på 500 kr. senest samme dag som ansøgningsfristen. Beløbet indsættes på Forfatterskolens konto. Husk at oplyse navn ved indbetaling af gebyr:

Danske Bank

Holmens Kanal-afdeling
Reg: 3001 Konto: 3001399284
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN: DK85 0216 4069 0534 32

Mobilepay og kontanter modtages IKKE.

Kontakt

Ønsker du yderligere oplysninger om Forfatterskolen, kan du ringe på tlf. 21 64 76 19 (mandag 13-16, onsdag 9-12) eller sende en mail til forfatterskolen@forfatterskolen.dk

Ansøgningens indhold

En ansøgning til Forfatterskolen skal indeholde max. 12 A4-sider (á max. 2000 tegn per side inkl. mellemrum) med poesi og/eller prosa fra egen hånd.

Du må gerne indsende uddrag af romaner. Du må også gerne indsende materiale i forskellige genrer samtidig.

Der kan ikke ansøges med tekst på engelsk.

Ansøgningen skal derudover indeholde 1–2 A4-sider med oplysninger om din baggrund, evt. tidligere uddannelse, arbejde etc.

Du skal ikke medsende kopi af eksamensbeviser eller lignende, men vi vil gerne høre lidt om dine inspirationskilder.

Ansøgningen skal indeholde adresse, emailadresse og telefonnummer. Ansøgningen skal være samlet med en klips og må ikke hæftes, da den skal fotokopieres. Ansøgningen må ikke være trykt på kraftigt eller glittet papir.

Vi modtager ikke ansøgninger på mail.

Optagelsesprocedure

Forfatterskolen er ikke en del af den koordinerede tilmelding. Optagelsen varetages af et særligt bedømmelsesudvalg. I udvalget sidder rektor og lærere fra skolen samt en eller flere danske forfattere. Udvalgene er forskellige fra år til år.

Som led i optagelsen indkaldes cirka 12 ansøgere til samtale. Af disse optages 6-8 elever per år. Under samtalen taler vi om det indsendte materiale.

Svar på ansøgningen udsendes i slutningen af maj.

Forfatterskolen modtager omtrent 400 ansøgninger om året og har derfor ikke mulighed for at give begrundelse på afslag. Indsendte ansøgninger bliver sikkerhedsmakuleret, når optagelsesproceduren er afsluttet.