Antologi 2014

  • Forfatterskolens Afgangsantologi 2014
  • 156 sider
  • ISBN 978-87-93077-00-3

Tekster af Forfatterskolens afgangselever 2014: August Bovin Boberg, Emeli Bergman, Mads Nordtorp Joensen, Maria Hesselager, Rasmus Skjellerup, Reimar Torkil Juul, Signe Gjessing, Sine Bang Nielsen.

Forfatterskolens Afgangsantologi 2014 kan erhverves på Forlaget Basilisk, http://basilisk.dk/

Til toppen