Forfatterskolen søger ny lærer

Forfatterskolen søger pr 1. august 2022 en ny lærer. Stillingen er en halvtidsstilling (18,5 timer om ugen) af to års varighed med mulighed for administrativ forlængelse. Den nye medarbejder skal allerede fra slut marts 2022 kunne læse med ved den årlige optagelsesproces, være til stede ved optagelsessamtalerne og være med til at sætte det endelige hold. Honorar herfor gives særskilt. Kun professionelle, skønlitterære forfattere vil komme i betragtning.

Ansøgningsfrist: 31. januar 2022. Vi afholder samtaler i uge 9 og 10.

Undervisningen på Forfatterskolen finder fortrinsvist sted på mandage og tirsdage. Lærermøder og fællesmøder afholdes ca. en gang om måneden på onsdage. Du vil først og fremmest være ansat til at varetage tekstlæsning, det vil sige læsning i plenum af de studerendes tekster. Du vil derudover have ansvaret for møder ca. hver 14. dag med en mindre gruppe studerende – de såkaldte skrivegrupper – hvor læsninger af længere manuskripter kan finde sted. Det vil blive set som en fordel, hvis du ligeledes kan varetage faglige forløb af litteratur-, kunst- og kulturhistorisk eller teoretisk art. Det forventes desuden, at du deltager i samarbejdet skolens lærere imellem om planlægning af undervisning, oplæsningsarrangementer, seminarer og studietur. Forfatterskolen lægger vægt på et tæt og respektfuldt samarbejde mellem skolens lærere og mellem lærere og studerende, og det forventes at du tager del i det stadige arbejde for et godt studiemiljø. Derudover forventes det, at du deltager i det årlige ugelange introduktionskursus, der finder sted i september måned, og i den årlige studierejse, der som regel er placeret i forårssemestret.

Ansøgningen skal være på max. tre sider og skal rumme en beskrivelse af eget forfatterskab, en beskrivelse af erfaringer med undervisning og et kort idéoplæg til emner for undervisningen og evt. andre faglige aktiviteter på skolen.

Ansøgning med CV sendes til forfatterskolen@forfatterskolen.dk

Du er velkommen til at kontakte rektor Ursula Andkjær Olsen på ursulaandkjaerolsen@forfatterskolen.dk

Til toppen