Undervisning

Forfatterskolens undervisning forløber fra primo september til medio juni. Skoleåret indledes med et femdages introduktionskursus på Det Litterære Center Hald Hovedgaard ved Viborg, hvor alle skolens lærere deltager. Her får nye og gamle elever mulighed for at stifte bekendtskab med hinanden, og om aftenen er der i reglen besøg af en eller flere forfattere udefra.

Selve undervisningens indhold kan inddeles i fire hovedpunkter:

  • Læsning af elevernes egne tekster. Dette foregår dels i korte sessioner, dels i form af opgaveskrivning og endelig som egentlig manuskriptvejledning af større sammenhængende forløb. Denne del af undervisningen udgør hovedhjørnestenen i skolens arbejde.
  • En bredere - både dansk og international - indføring i litteraturhistorien. Herunder periodelæsning, læsning af enkelte forfatterskaber og genrehistorie. Desuden er der undervisning i f.eks. metrik, stilfigurer og fortælleforhold. Sprogfilosofi inddrages også som et vigtigt element.
  • Indføring i de andre kunstneriske virkefelter. Her kommer både billedkunst, dramatik, film og musik ind i undervisningen. Herunder også indføring i generelle æstetiske spørgsmål i et filosofisk lys.
  • Bred indføring i og erfaring med hensyn til formidling af kunst og kultur. Bl.a. gennem oplæsningsarrangementer, arbejde med tidsskrifter, med elevernes egen afgangsantologi, med øvelser i oversættelsesarbejde, essaystik og reportage.

Undervisningen i praksis

Undervisningen finder sted mandag og tirsdag og er delt op i to moduler, hvor formiddagen går med gennemgang af elevernes egne tekster, mens eftermiddagen bruges til frie forløb ved de faste lærere eller ved særligt indbudte gæstelærere. De to årgange undervises sammen. Resten af ugen er beregnet til forberedelse og ikke mindst til at arbejde med elevernes egne tekster.

Ved formiddagsmodulet bliver elevernes tekster læst i plenum af elever og to lærere. Teksternes karakter, holdbarhed, originalitet, valgslægtskaber osv. bliver sat til diskussion i det åbne forum, hvor træning i tekstanalyse er i centrum. Som optakt til tekstlæsningen præsenterer lærere eller elever på skift enkeltværker eller forfatterskaber, som kunne have særlig betydning for forståelsen og oplevelsen af elevernes tekster.

Eftermiddagene bliver brugt til forløb, der strækker sig over 2-4 uger. Emnerne kan være filosofi, dramatik, værkgennemgang, litterær oversættelse, skriveøvelser, litteraturhistorie og præsentation af forfatterskaber med efterfølgende besøg af forfatteren selv. Disse forløb varetages ofte af særligt indkaldte litterater, kritikere, forfattere eller oversættere.

Tværæstetiske workshops

Helt fra begyndelsen har Forfatterskolen prioriteret, at Forfatterskolens elever får berøring med andre kunstarter. Der er workshops med studerende fra de andre kunstskoler, for eksempel fra Kunstakademierne, Konservatorierne og Filmskolen.

Afgangsevaluering

Uddannelsen afsluttes med en evaluering af den enkelte elevs forløb. En udefrakommende censor plus to af skolens lærere gennemgår og taler med eleven om de væsentligste tekster, eleven har skrevet, endvidere et udvalg af alle afgangselevers tekster i Forfatterskolens Afgangsantologi, der præsenteres ved et oplæsningsarrangement i september.

Studieture

Forfatterskolen er hvert forår på studietur. Igennem årene har skolen besøgt både udkanterne, Færøerne, Letland og Grønland, og metropolerne Amman, New York, San Francisco, Paris, Berlin og Sankt Petersborg. Endvidere har skolen haft et tilbagevendende samarbejde med skriveskoler i Sverige og Norge.

Forfatterskolen tilstræber et internationalt view, og det er i det perspektiv, studieturene arrangeres, det vil sige til de litterære miljøer. Men skolen inviterer også udenlandske forfattere til København. I de senere år har blandt andet Katarina Frostenson (S), Michael Palmer (US), Maria Fusco (GB), Ulf Stolterfoht (D), Monica Aasprong (N), Øivind Rimbereid (N), Ida Börjel (S), Jenny Tunedal (S), Mircea Cartarescu (ROM), Thomas Lehr (D), Ann Jäderlund (S), Sara Stridsberg (S), Hanne Ørstavik (N), Tua Forsström (FIN), Alberto Blanco (MEX), Sjón (ISL), Tomas Espedal (N), Tone Hødnebø (N), Steinar Opstad (N), Helena Eriksson (S), Mara Lee (S), Karl Ove Knausgård, Ann Cotten (D), Charles Bernstein (US), Tomas Tranströmer (S), Claudio Magris (I), Arkadii Dragomoschenko (RUS), Aleksandr Skidan (RUS), Maria Bergvall (GB), Jean-Michel Espitallier (F) og Vladimir Arsenijevic (SERB) gæstet skolen.

Til toppen