Ledige stillinger

REKTOR PÅ FORFATTERSKOLEN

 

Stillingen som rektor ved Forfatterskolen er ledig pr. 1. august 2023, hvor nuværende rektors stilling ophører.

 

Forfatterskolen

Forfatterskolen er en markant og levende kunstskole, der siden sin begyndelse i 1987 har uddannet en lang række af landets forfattere og aktører i det litterære kredsløb, og som spiller en vigtig rolle i dansk litteraturliv. Forfatterskolen er en selvejende kunstnerisk institution, der drives med årlig støtte fra Kulturministeriet og har til huse i Kunstakademiets lokaler i det centrale København. Skolen optager hvert år 6-10 elever til den to-årige uddannelse. Foruden rektor består skolens ansatte af tre lærere og en studiesekretær. Herudover inviteres løbende gæstelærere. Rektor ansættes af og refererer til bestyrelsen.

 

Stillingen

  • Rektor er ansvarlig for den daglige ledelse med ledelsesansvar for lærere og administration og har det overordnede ansvar for Forfatterskolens virksomhed og økonomi i overensstemmelse med vedtægter, målaftale med Kulturministeriet og bestyrelsens instrukser.
  • Rektor skal i samarbejde med bestyrelsen, lærerne og administrationen sikre skolens udvikling og centrale placering. Det forventes, at rektor deltager i relevante offentlige fora og tegner skolen udadtil.
  • Fortsat udvikling af et stærkt og trygt studiemiljø er blandt rektors primære opgaver.
  • Rektor er efter samråd med lærerteamet ansvarlig for ansættelse af skolens lærere, der ansættes på åremål og på deltid. Rektor ansætter skolens studiesekretær. Alle ansættelser godkendes af bestyrelsen.
  • Rektor tilrettelægger studieprogrammer og sørger for undervisningens gennemførelse i samarbejde med lærerteamet.
  • Rektor deltager aktivt som underviser i samme omfang som deltidsansatte lærere.

 

Kvalifikationer

Ansøgeren skal være en udøvende, anerkendt skønlitterær forfatter. Der lægges vægt på, at ansøgeren kan dokumentere erfaring med undervisning og tekstlæsning samt med samarbejde og gerne ledelse inden for feltet. Viden om litterære kulturer og miljøer samt en generel indsigt i litteraturhistorie og -teori vægtes positivt ligesom evner for udadvendt kommunikation. Ansøger skal kunne læse dansk og kommunikere med dansktalende studerende.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling for en periode af 4 år med mulighed for forlængelse i 2 år. Løn- og ansættelsesvilkår aftales med Forfatterskolens bestyrelse og godkendes af Kulturministeriet.

 

Ansøgningsfrist: 11. april 2023 kl. 10

Ansøgning sendes til bestyrelsen for Forfatterskolen via mail karinrauch@forfatterskolen.dk og bilægges CV med dokumentation for kvalifikationer tillige med en redegørelse for ansøgerens ideer om Forfatterskolens ledelse og udvikling i ansættelsesperioden (vejledende omfang 3-5 sider). Der afholdes første samtaler 17. og 19. april. Eventuel anden samtale afholdes 26. april.

 

Læs mere om Forfatterskolen på www.forfatterskolen.dk

Yderligere information ved henvendelse til studiesekretær Karin Rauch (karinrauch@forfatterskolen.dk, tlf. 21647619) eller bestyrelsesformand Elisabeth Nøjgaard (en@blixen.dk, tlf. 51201574).

Til toppen