Ledelse

Elisabeth Nøjgaard

Formand for bestyrelsen

Udpeget af kulturministeren

Beskikkelsesperiode: primo 2020- ultimo 2023

Kompetencer: Ledelse af kulturinstitutioner, strategi, økonomi, jura

Andre hverv: Direktør Karen Blixen Museum Rungstedlund, Bestyrelsesmedlem Kristeligt Dagblad, Formand Manuskriptskolen for børnefiktion, Bestyrelsesmedlem Ole Haslunds Hus, Bestyrelsesmedlem ENIGMA Museum, Næstformand Deloitte Fonden

 

Lars Bukdahl

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af FOFU (Foreningen for Forfatteruddannelse)

Beskikkelsesperiode: 2018-2021 / genudpeget: primo 2022 – ultimo 25

Kompetencer: Skønlitterær forfatter og kritiker

 

Foto: Mathias Gran-Olander

Martin Glaz Serup

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af FOFU (Foreningen for Forfatteruddannelse)

Beskikkelsesperiode: primo 2021 – ultimo 2024

Kompetencer: Skønlitterær forfatter, skriveunderviser, ph.d. i Litteraturvidenskab

Andre hverv: Bestyrelsesmedlem i Kulturfonden for Danmark og Finland, Bestyrelsesmedlem i Det Anckerske Legat & Otto Rungs Forfatterlegat, Forkvinde for Gertrude Stein Selskabet

 

Charlotte Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Danske Forlag

Beskikkelsesperiode: primo 2020 – ultimo 2023

Kompetencer: Erhverv, forlagsvirksomhed

Andre hverv: Forlægger på forlaget Grif

 

Tomas Lagermand Lundme

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Dansk Forfatterforening

Beskikkelsesperiode: primo 2020 – ultimo 2023

Kompetencer: Undervisningserfaring fra diverse kulturinstitutioner, fonds- og bestyrelsesarbejde, aktiv del af det litterære miljø nationalt og internationalt

Andre hverv: Medlem af priskomiteen for Holbergmedaljen og Bisballefonden og Dansk Forfatterforenings bestyrelse, Fast underviser Manuskriptskolen for børnefiktion og Dramatikeruddannelsen

 

Peter Stein Larsen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Danske Rektorer

Beskikkelsesperiode: 2016-2019 / genudpeget: primo 2020 – ultimo 23

Kompetencer: Forskning og undervisning i dansk litteratur. Dr.phil og ph.d. Har bl.a. skrevet Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000 (2009), Nattehimlens poetik. Studier i moderne nordisk lyrik (2011), Poesiens ekspansion. Om nordisk samtidsdigtning (2015), Lyriske linjer. Fem tendenser i nyere digtning (2018) og Ledestjerner. Ti digtere fra hundrede år (2022)

Andre hverv: Professor i nordisk litteratur ved Aalborg Universitet, Leder af CERCOP (Centre for Research in Contemporary Poetry), Anmelder ved Kristeligt Dagblad

 

Laura Navndrup Black

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Kulturministeriets rektorer

Beskikkelsesperiode: primo 2020 – ultimo 2023

Kompetencer: Koreograf, underviser på DDSKS

Andre hverv: Uddannelsesansvarlig dans & Participation, DDSKS

 

Mikkel Thykier

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Lærerstaben på Forfatterskolen

Beskikkelsesperiode: primo 2020 – ultimo 2023

Kompetencer: Underviser på forfatterskolen, skønlitterær forfatter

 

 

Sine Simonsen

Elevrepræsentant/observatør i bestyrelsen

Udpeget af eleverne på Forfatterskolen

Beskikkelsesperiode: sept. 2022 – sept. 2023

 

Tobias Amnitzbøll Bruun Lauritzen

Elevrepræsentant/observatør i bestyrelsen

Udpeget af eleverne på Forfatterskolen

Beskikkelsesperiode: sept. 2022 – sept. 2023

 

Bestyrelsen

Forfatterskolens bestyrelse er ansvarlig for skolens økonomiske drift og valg af leder. Den sikrer, at undervisningen foregår på højeste niveau med bredt udsyn både til den danske og udenlandske litteratur, til tradition og fornyelse.

Forfatterskolens bestyrelsesformand udpeges af Kulturministeren. Denne post varetages i øjeblikket af direktør for Karen Blixen Museet, Elisabeth Nøjgaard. Danske Forlag udpeger et medlem. Denne post bestrides for nærværende af forlægger Charlotte Jørgensen. Et udvalg under Danske Universiteters rektorer udpeger et medlem. Det er i øjeblikket professor på Aalborg Universitet, Peter Stein Larsen. Kulturministeriets rektorer udpeger et medlem. Dette medlem er i øjeblikket Laura Navndrup Black, Den danske Scenekunstskole. To af de otte medlemmer af skolens bestyrelse udpeges af FOFU (Foreningen for Forfatteruddannelse). Disse er for nærværende forfatter og kritiker Lars Bukdahl og forfatteren Martin Glaz Serup. Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere skiftes til at udpege et medlem. Denne post varetages i øjeblikket af Tomas Lagermand Lundme, som er udpeget af Dansk Forfatterforening. Forfatterskolens lærere er repræsenteret ved forfatteren Mikkel Thykier. Forfatterskolens elever er repræsenteret ved en observatør, for tiden Sine Simonsen og Tobias Amnitzbøll Bruun Lauritzen.

 

Daglig ledelse

Forfatterskolens daglige leder er rektor Morten Chemnitz.

Karin Rauch er skolens administrator og studiesekretær.

Til toppen