Ledelse

Elisabeth Nøjgaard
Formand for bestyrelsen
Udpeget af kulturministeren
Valgperiode 2019-2022
Kompetencer Ledelse af kulturinstitutioner, strategi, økonomi, jura
Andre hverv Direktør Karen Blixen Museum Rungstedlund
Bestyrelsesmedlem Kristeligt Dagblad
Formand Manuskriptskolen for børnefiktion
Bestyrelsesmedlem Ole Haslunds Hus

 

Lars Bukdahl
Bestyrelsesmedlem
Udpeget af FOFU (Foreningen for Forfatteruddannelse)
Valgperiode 1. januar 2018 – 31. december 2019
Genudpeget 1. januar 2020 – 31. december 2021
Kompetencer Skønlitterær forfatter og kritiker

 

Foto: Mathias Gran-Olander

Martin Glaz Serup

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af FOFU (Foreningen for Forfatteruddannelse)

Valgperiode 2021 – 2024

Kompetencer Skønlitterær forfatter, skriveunderviser, ph.d. i Litteraturvidenskab

Andre hverv: Bestyrelsesmedlem i Kulturfonden for Danmark og Finland, Bestyrelsesmedlem i Det Anckerske Legat & Otto Rungs Forfatterlegat, Forkvinde for Gertrude Stein Selskabet

 

Charlotte Jørgensen
Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Danske Forlag
Valgperiode 2019-2022
Kompetencer Erhverv, forlagsvirksomhed
Andre hverv Forlægger på forlaget Grif

 

Tomas Lagermand Lundme
Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Dansk Forfatterforening
Valgperiode 2020-2023
Kompetencer Undervisningserfaring fra diverse kulturinstitutioner, fonds- og bestyrelsesarbejde, aktiv del af det litterære miljø nationalt og internationalt
Andre hverv Medlem af priskomiteen for Holbergmedaljen og Bisballefonden
Fast underviser, Manuskriptskolen for børnefiktion
Næstformand, Dramatiker Væksthus
Formand, Statens Kunstfonds legatudvalg for litteratur, 2016-2019
Bestyrtelsesmedlem, Statens Kunstfond, 2016-2019

 

Peter Stein Larsen
Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Danske Rektorer, genudpeget
Valgperiode 2019-2022
Genudpeget 2019
Kompetencer Forskning og undervisning i dansk litteratur. Dr.phil og ph.d. Har bl.a. skrevet Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000 (2009), Nattehimlens poetik. Studier i moderne nordisk lyrik 2011), Poesiens ekspansion. Om nordisk samtidsdigtning (2015) og Lyriske linjer. Fem tendenser i nyere digtning (2018).
Andre hverv Professor i nordisk litteratur ved Aalborg Universitet
Leder af CERCOP (Centre for Research in Contemporary Poetry)
Anmelder ved Kristeligt Dagblad

 

Laura Navndrup Black

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Kulturministeriets rektorer
Valgperiode 2020 – 2023

 

Mikkel Thykier
Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Lærerstaben på Forfatterskolen
Valgperiode 2020 – 2022
Kompetencer Underviser på forfatterskolen, skønlitterær forfatter

 

Joakim Kruse Lykke

Elevrepræsentant/observatør i bestyrelsen
Udpeget af eleverne på Forfatterskolen

 

Bestyrelsen

Forfatterskolens bestyrelse er ansvarlig for skolens økonomiske drift og valg af leder. Den sikrer, at undervisningen foregår på højeste niveau med bredt udsyn både til den danske og udenlandske litteratur, til tradition og fornyelse.

Forfatterskolens bestyrelsesformand udpeges af Kulturministeren. Denne post varetages i øjeblikket af direktør for Karen Blixen Museet, Elisabeth Nøjgaard. Danske Forlag udpeger et medlem. Denne post bestrides for nærværende af forlægger Charlotte Jørgensen. Et udvalg under Danske Universiteters rektorer udpeger et medlem. Det er i øjeblikket professor på Aalborg Universitet, Peter Stein Larsen. Kulturministeriets rektorer udpeger et medlem. Dette medlem er i øjeblikket Laura Navndrup Black, Den danske Scenekunstskole. To af de otte medlemmer af skolens bestyrelse udpeges af FOFU (Foreningen for Forfatteruddannelse). Disse er for nærværende forfatter og kritiker Lars Bukdahl og forfatteren Martin Glaz Serup. Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere skiftes til at udpege et medlem. Denne post varetages i øjeblikket af Tomas Lagermand Lundme, som er udpeget af Dansk Forfatterforening. Forfatterskolens lærere er repræsenteret ved forfatteren Mikkel Thykier. Forfatterskolens elever er repræsenteret ved en observatør, for tiden Joakim Kruse Lykke.

Daglig ledelse
Forfatterskolens daglige leder er rektor Ursula Andkjær Olsen.

Karen Juul er skolens administrator og studiesekretær.

Til toppen