Studiemiljø

Studerende på skolen optages udelukkende på baggrund af deres indsendte skønlitterære arbejder. I øvrigt er de studerende ofte af forskellig alder (typisk fra ca. 20 til 35 år) og kan komme fra meget forskellige baggrunde. Nogle har universitetsuddannelser i bagagen, andre erfaring med andet fagarbejde eller andre kunstarter og andre igen kommer med særlige personlige historier. Man kan også komme uden noget af dette, men bare være god til at skrive.

I undervisningen stræber vi imod at se på teksten, værket frem for personen. Alligevel er det uundgåeligt – det ligger på sin vis i selve forfattergerningen – at man også ofte bringer sig selv i spil og nogle gange bliver personligt sårbar på Forfatterskolen. Vi skal derfor have et studiemiljø, hvor der både er plads til den enkeltes personlighed og respekt for andre måder at være til på end ens egen.

De studerende på første og anden årgang undervises altid sammen. Eftersom en årgang typisk er på 6-10 studerende, er der gennemsnitligt 16 studerende i alt på de to årgange.

Skolen uden for undervisningstid

Som studerende har man nøglekort til skolen og kan komme der på alle tidspunkter af døgnet for at arbejde. Vi opfatter det som et tegn på et godt studiemiljø, når de studerende kommer på skolen også uden for undervisningsdagene, hvilket heldigvis er blevet mere og mere almindeligt i de senere år. Selvstændige projekter fra de studerende, læsekredse, filmklubber, madklubber mm., er velkomne. En særlig aktivitet er redaktionerne af skolens tidsskrift Legenda, som har frivillig deltagelse, og som kan være styret af både lærere og studerende.

Det sociale

Det er forskelligt, hvor meget de studerende involverer sig i det sociale liv, som ligger uden for det rent faglige. Nogle ses meget, går i byen til arrangementer sammen eller for at drikke øl, andre har mere brug for arbejdsro, evt. at trække sig tilbage til andre steder end København i fridagene. Skolen har tre-fire større fælles fester om året, som også er åbne for udefrakommende og nogle gange meget populære. Hvad alt dette angår, er det vigtigt at understrege, at man som studerende ikke bør føle sig forpligtet til at deltage i det sociale, ud over hvad man har lyst til. Det faglige er det, vi er fælles om på Forfatterskolen, mens det sociale er en mulighed. Man bør kunne føle sig velkommen i det faglige fællesskab som den, man er.

Til toppen