Ledige stillinger

Forfatterskolen søger to nye lærere

Forfatterskolen søger pr 1. februar 2020 to nye lærere, en digter og en prosaist. Begge stillinger er halvtidsstillinger (18,5 timer om ugen) af to års varighed med mulighed for administrativ forlængelse. Kun professionelle, skønlitterære forfattere vil komme i betragtning.

Ansøgningsfrist: 15. november 2019.

Undervisningen på Forfatterskolen finder fortrinsvist sted på mandage og tirsdage. Du vil først og fremmest være ansat til at varetage tekstlæsning, det vil sige læsning i plenum af de studerendes tekster. Du vil derudover have ansvaret for læsninger af længere manuskripter for en mindre gruppe studerende. Det vil blive set som en fordel, hvis du ligeledes kan varetage faglige forløb af litteratur-, kunst- og kulturhistorisk eller teoretisk art. Det forventes desuden, at du deltager i samarbejdet skolens lærere imellem om planlægning af undervisning, oplæsningsarrangementer, seminarer og studietur. Derudover forventes det, at du deltager i det årlige ugelange introduktionskursus, der finder sted i september måned, og i den årlige studierejse, der som regel er placeret i forårssemestret.

Ansøgningen skal være på max. tre sider og skal rumme en beskrivelse af eget forfatterskab, en beskrivelse af erfaringer med undervisning og et kort idéoplæg til emner for undervisningen og evt. andre faglige aktiviteter på skolen.

Ansøgning med CV sendes til forfatterskolen@forfatterskolen.dk

Du er velkommen til at kontakte rektor Ursula Andkjær Olsen eller sekretærvikar Martin Bastkjær på forfatterskolen@forfatterskolen.dk

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Til toppen