Ledelse

Forfatterskolens bestyrelse er ansvarlig for skolens økonomiske drift og valg af leder. Den sikrer, at undervisningen foregår på højeste niveau med bredt udsyn både til den danske og udenlandske litteratur, til tradition og fornyelse.

Forfatterskolens bestyrelsesformand udpeges af Kulturministeren. Denne post varetages i øjeblikket af Professor ved Aarhus Universitet, Bodil Marie Stavning Thomsen. Danske Forlag udpeger et medlem. Denne post bestrides for nærværende af forlægger Jacob Søndergaard. Et udvalg under Danske Universiteters rektorer udpeger et medlem. Det er i øjeblikket professor på Aalborg Universitet, Peter Stein Larsen. Kulturministeriets rektorer udpeger et medlem. Dette medlem er i øjeblikket forfatter og dramatiker Jokum Rohde. Tre af de otte medlemmer af skolens bestyrelse udpeges af FOFU (Foreningen for Forfatteruddannelse). Disse er for nærværende forfatteren Lars Bukdahl og forfatteren Martin Bastkjær. Forfatterskolens lærere er repræsenteret ved forfatteren Asta Olivia Nordenhof. Forfatterskolens elever er repræsenteret ved en observatør, for tiden Anders Gamst Skov.

Forfatterskolens daglige leder er rektor Ursula Andkjær Olsen.

Karen Juul er skolens administrator og studiesekretær.

Til toppen