Alkoholpolitik

Forfatterskolen

Alkohol- og rusmiddelpolitik

Formålet med alkohol- og rusmiddelpolitikken er ikke at moralisere eller fordømme, men at sikre, at der på skolen er en bevidsthed om og opmærksomhed på eventuelle misbrugsproblemer blandt ansatte og elever, og at sikre en hurtig indsats, hvis sådanne problemer opdages. Herved skal de berørte medarbejdere og studerende sikres den størst mulige støtte og opbakning i forhold til at slippe ud af misbruget. Det skal desuden hindres, at misbruget medfører problemer og risici for de øvrige personer på skolen.

Følgende retningslinjer gælder for både elever og ansatte:

• Man må ikke være beruset eller påvirket af andre rusmidler i sin arbejds- eller undervisningstid.

• Den enkelte studerende og ansatte på Forfatterskolen må ikke indtage alkohol på skolen inden for sin arbejds- og/eller undervisningstid. Dette tidsrum defineres som tiden fra den enkeltes første til og med vedkommendes sidste arbejds-/undervisningsaktivitet på en arbejds-/undervisningsdag. Selv om der er kortere eller længere pauser undervejs i en arbejds-/undervisningsdag må vedkommende altså ikke indtage alkohol i disse.

• Hvis der afholdes fester, fredagsbarer, medarbejdersammenkomster eller lignende, må alkohol indtages i det lokale, hvor det pågældende arrangement finder sted. Alkohol må serveres for eller sælges til publikum ved oplæsningsarrangementer o.lign.

• Hvis en medarbejder eller studerende er beruset eller påvirket i sin arbejds- eller undervisningstid, har både studerende og ansatte pligt til at melde dette til rektor, som straks skal vurdere, om det er nødvendigt at bortvise vedkommende. I tilfælde af bortvisning skal rektor senest den følgende dag tage en samtale med vedkommende for at undersøge, om der er tale om et muligt misbrugsproblem, anvise mulige støtte- og afvænningsmuligheder, og klargøre skolens mulige sanktioner ved en gentagelse. Det er afgørende, at skolens ledelse gives de fornødne værktøjer hertil, herunder viden om støtte- og afvænningsmuligheder, som der kan henvises til. Det skal understreges, at både medarbejdere, studerende og ledelse skal udvise et behørigt skøn i forhold til den rette handlemåde i den konkrete situation.

• Alkoholindtag til fester og lignende må ikke have et omfang, der hindrer hensynsfuld og respektfuld omgang med de øvrige studerende og medarbejdere på skolen eller med skolens lokaler og inventar. Beruselse eller anden påvirkning mindsker ikke de evt. disciplinære konsekvenser som følge af asocial eller anden uhensigtsmæssig adfærd.

• Indtagelse af ulovlige rusmidler på skolen kan føre til bortvisning/opsigelse.

Til toppen