REKTOR VED FORFATTERSKOLEN

forfatterlogo

REKTOR VED FORFATTERSKOLEN

Forfatterskolen søger en rektor, der er aktiv som forfatter og som har visioner for, hvordan Forfatterskolen skal udvikle sig i fremtiden. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. august, 2019.

Forfatterskolen

Forfatterskolen er en selvejende institution, ledet af en bestyrelse, hvis bestyrelsesformand udpeges af Kulturministeren. Rektoren ansættes af og refererer til bestyrelsen. Skolens to-årige uddannelse modtager hvert år 6-10 elever. Foruden rektor består lærerstaben af tre kontraktansatte deltidslærere og honoraransatte undervisere.

Stillingen

-       Rektoren er ansvarlig for den daglige ledelse og har det overordnede (også økonomiske) ansvar for Forfatterskolens virksomhed i overensstemmelse med vedtægterne og bestyrelsens retningslinjer.

-       Rektoren skal i samarbejde med bestyrelsen, med lærerne og med administrationen sikre skolens udvikling og centrale placering i danske, nordiske og internationale litterære miljøer. Det forventes, at rektoren deltager i relevante offentlige fora og tegner skolen udadtil samt har ledelsesmæssig fokus på skolens kultur indadtil.

-       Rektoren er i samarbejde med lærerrådet ansvarlig for ansættelse af skolens lærere og administration efter bestyrelsens godkendelse.

-       Desuden tilrettelægger rektoren studieprogrammer og sørger for undervisningens gennemførelse i samarbejde med lærerrådet.

-       Rektoren har undervisningspligt på skolen.

 

Kvalifikationer

Ansøgeren skal være en udøvende, anerkendt forfatter. Der lægges vægt på, at ansøgeren kan dokumentere erfaring med undervisning og samarbejde. Eventuel erfaring med ledelse vil være en fordel men er ikke et krav. Viden om forskellige litterære kulturer og miljøer samt en generel indsigt i litteraturhistorie og -teori vægtes positivt ligesom evner for udadvendt kommunikation. Ansøgningen skal foruden dokumentation for kvalifikationer indeholde en kortfattet redegørelse for ansøgerens ideer om Forfatterskolens ledelse og udvikling i ansættelsesperioden (vejledende omfang 3-5 sider).

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling. Ansættelse vil ske for en periode af 4 år med mulighed for forlængelse i 2 år. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i en kontrakt, der indgås med Forfatterskolens bestyrelse.

Ansøgningsfrist: 15. maj 2019

Ansøgningen bedes sendt på mail til forfatterskolen@forfatterskolen.dk, vedlagt CV, dokumentation for faglige kvalifikationer samt redegørelse for ledelsesmæssige ideer og visioner for Forfatterskolens fremtidige udvikling. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 23. Bestyrelsen returnerer ikke bilag eller andet materiale. Vi opfordrer alle uanset baggrund til at søge stillingen.

Nærmere oplysninger ved henvendelse til skolens bestyrelsesformand, Bodil Marie Stavning Thomsen på mail bodilmarie@cc.au.dk eller på mobil 25566503.

Læs mere om Forfatterskolen på www.forfatterskolen.dk

 

Til toppen