Pressemeddelelse vedrørende whistleblowerundersøgelsen

forfatterlogo

PRESSEMEDDELELSE

Forfatterskolens bestyrelse har modtaget og behandlet Sirius-advokaternes redegørelse for den whistleblower-undersøgelse, som bestyrelsen igangsatte den 26. oktober, 2018. Af redegørelsens sammenfatning fremgår det, at der er indgivet 43 indberetninger om personer med tilknytning til Forfatterskolen i perioden 1989 til 2018, og at 27 af disse indberetninger vedrører personer i tidligere ledelsesfunktion. Desuden bemærkes det, at “størstedelen af indberetningerne vedrører mere end én person og mere end én isoleret hændelse. Indberetningerne vedrører i alt 11 personer.”

Whistleblower-undersøgelsens resultater bidrager til bestyrelsens samlede billede af en kultur på Forfatterskolen, der historisk har set gennem fingre med grænseoverskridende adfærd, og den understøtter de forandringer i skolens ledelse og kultur, som bestyrelsen igangsatte med ændrede adfærdsregler i 2017. Den vil ligeledes fungere som et vigtigt redskab i den kulturændring, som bestyrelsen er i færd med at implementere. Dette arbejde vedrører især de organisatoriske og administrative forretningsgange i den daglige ledelse, og i den forbindelse er vi i dialog med Kulturministeriet.

Venlig hilsen Forfatterskolens bestyrelse,

Henvendelse kan ske til bestyrelsens formand
Bodil Marie Stavning Thomsen,
Mobil: 25566503
E-mail: bodilmarie@cc.au.dk

 

Til toppen