Hvad litteratur kan være

rød1

“Jeg driver forlag og tidsskrifter for at forstå og vise hvad litteratur kan være,” siger forfatter og forlægger Jørn H Sværen.

En aften på Forfatterskolen om tre mikroforlag, som ud over litterær kvalitet pejler efter særlige æstetiske, politiske eller filosofiske linjer i deres arbejde, og hvor bogen som medie og udgivelsen som praksis har del i et kunstnerisk og kritisk udtryk. Forfatterskolen organiserer en lille udstilling af de tre forlags udgivelser og har inviteret de tre forlæggere til at læse op eller foredrage. Desuden håber vi på, at aftenen kan give rum til en nytænkende diskussion af litteratur/art writing som medie i dag.

Om de tre forlæggere og forlag:

Jørn Henrik Sværen er norsk forfatter, forlægger, oversætter og musiker. Han drev forlaget H Press i perioden 2002–2009 og har udgivet egne bøger på England Forlag siden 2007. H Press var et af de toneangivende initiativer i en ny bølge af småforlag i Norge med en tydelig redaktionel profil og særlig opmærksomhed over for bøgernes udformning og fysiske kvaliteter. Forlaget er bl.a. kendt for poetikserien Imperativ, chapbook-serien Miniatyr og bogobjektet Serie A, hvor ni
skandinaviske forfattere udformede hver sit ark på 30 x 90 cm. “Jeg startede H Press fordi jeg savnede en vis type udgivelser i Norge. Jeg opfatter nok norsk litteratur som forholdsvis forudsigelig, noget jeg tror blandt andet skyldes de generøse indkøbsordninger, der sikrer de etablerede forlag tusind solgte eksemplarer inden for fastsatte formater og genrer. Format- og genre-bestemmelserne påvirker ikke bare forlagene, men også dem der skriver, enten de vil eller ej, tror jeg. En del af motivationen bag H Press var at lave et rum hvor bastardformer kunne opstå,” siger Sværen. (Interview, Trappe Tusind, 9/2013). Efter afviklingen af H Press har Sværens arbejde bevæget sig frem og tilbage imellem den større og den mindre litterære offentlighed, hele tiden med udgangspunkt i hans egen virksomhed på England Forlag. Derudover har han fx udgivet det stærkt hybridiske tidsskrift i ét nummer (men på over 200 sider) Teologi fra engangsforlaget Sola scriptura.

Mathias Kokholm er dansk redaktør, forlægger og Art Writing-kurator. Han var bl.a. ansvarlig for den sidste opblomstring af digteren og billedkunstneren Henrik Haves forlag After Hand. Kokholm var også medskaber og organisator af den litterære festival Verbale Pupiller i Aarhus, en indflydelsesrig årlig begivenhed for dansk art writing. Siden efteråret 2013 har Kokholm især arbejdet med det uafhængige forlag Antipyrine, som udgiver titler inden for kunst, litteratur og teori, spændende fra Den usynlige komité, Den kommende opstand over skrifter af fx Gilles Deleuze og Mikkel Bolt til digtsamlinger og romaner.´Forlaget udgiver desuden tidsskriftet Monsieur Antipyrine. Emnerne, siger Kokholm, er ”økonomi, teknologi, vandalisme, publicering som medium og praksis, skizofreni, science fiction og konceptuel poesi. Antipyrine er en åben situation, arbejder ofte kollektivt og researchbaseret, formulerende visioner i sin tid. Antipyrine bestræber sig på at
formulere et alternativt bogdispositiv; et modsprog, et virus og en snylter, der hele tiden forsøger at skubbe til magtkoncentrationer gennem forsøg på sammentænkning af æstetik og kritisk teori.”

Andreas Vermehren Holm er dansk digter, oversætter og forlægger. Som digter har han bl.a. skrevet, designet og udgivet foto-digtsamlingen Antropocæn kreatur (2015). Vermehren Holms forlag Virkelig opererer ud fra et grundlæggende ønske om samarbejde om litterære tekster, som kan være klassikere eller nye. Forlaget fungerer som skiftende arbejdskollektiver fra udgivelse til udgivelse, hvor oversættere og forfattere tager del i bogens udformning lige fra paratekst til papirkvalitet. Virkelig arbejder især ud fra en interesse i poetologisk orienteret skrift, som ikke alene bruger sproget, men også beskæftiger sig med selve sprogbrugen. Af titler kan fremhæves Hugo Von Hofmannsthals Et brev, Herta Müllers Altid den samme sne og altid den samme onkel og Agnes Martins Det uforstyrrede sind. I oktober i år starter forlaget Virkelig desuden et nyt tidsskrift, Ny Jord – tidsskrift for naturkritik. Det bliver, siger Vermehren Holm, ”en stramt redigeret blanding af antropologi, biologi, biosemiotik, filosofi og litteratur, som alle behandler mennesket som en del af naturen.”

Til toppen